Innovatie

Trappenfabriek denkt in oplossingen en kansen. Dit heeft geleid tot het ontwerp van de ‘luchttrap’. Een uniek concept, waarvoor zelfs octrooi is aangevraagd. Wat is zo bijzonder aan de luchttrap?

De trapspil van de ‘luchttrap’ is voorzien van een luchtkanaal voor het verplaatsen van lucht. Het kanaal zorgt voor de aan- en afvoer van ventilatielucht, waardoor de thermostaat in een woning veel minder vaak per dag aanslaat. De trap levert een EPC-reductie van 0,22 op. Met deze unieke trap speelt Trappenfabriek Vos in op de steeds lagere EPC-eisen, maar ook op de steeds strenger wordende geluidsnormen.

Totaalconcept: vernieuwende manieren om het totaalconcept toe te passen. (alles wat in het trapgat, dus ontwerpen, plaatsen, aftimmeren, dus alles wat in het trapgat hoort).

Trappenfabriek Vos denkt ook mee tijdens de bouwfase van de woning. De mogelijkheid bestaat een tijdelijke stalen trap te plaatsen tijdens deze fase. Door een tijdelijke trap te plaatsen worden beschadigingen, eventuele herstelwerkzaamheden en daarmee gepaard gaande extra kosten voorkomen.