Trappen in woningen en utiliteitsgebouwen kennen vele verschijningsvormen; niet alleen wat betreft type en afmetingen,maar ook in materiaal en uitvoering.
Toch hebben ze allemaal één ding gemeen: ze dienen mensen en goederen om hoogteverschillen te overbruggen. En daarom is de evoluerende menselijke maat mede van invloed op de maatvoering van trappen.
.

Een trap is een optelsom van functionele en esthetische eisen. Met name in de grote landhuizen en villa’s van
oudere datum zien we vaak royale en luxe trappen die breder en ‘luier’ (dat wil zeggen minder steil) zijn dan we de laatste decennia in de naoorlogse woningbouw gewend zijn.
De opkomst van de sociale woningbouw met zijn betrekkelijk kleine woningen,  die tegen geringe kosten in een korte tijd gebouwd moesten worden, betekende automatisch een verkleining van de ruimte die een trap mocht innemen.
Een kleinere trap betekende weliswaar ruimtewinst voor woon- en slaapvertrekken(in de praktijk vaak niet meer dan één vierkante meter) maar dat ging in veel gevallen wel ten koste van  het comfort en de veiligheid van het trap lopen.
Veranderende opvattingen over gewenste verdiepingshoogten, veiligheid en bruikbaarheid hebben geleid tot andere eisen aan de maatvoering. Een minder steile en daardoor grotere trap betekent niet alleen een langere bruikbaarheid van woningen voor de bewoners, maar ook een toename van het comfort en minder huiselijke ongevallen.
een trap kent een viertal eisen namelijk;Het Bouwbesluit, aan deze eisen(zijn de minimale/maximale maten), die gesteld zijn door de vrom, hier aan dient een trap altijd te voldoen.

Nen 3509 deze norm is ontwikkeld door de trappenfabriekanten, deze norm geeft een betere beloopbare trap ten op zichte van een trap die ontworpen is met de minimale/maximale  eisen van het Bouwbesluit

Woonkeur deze norm kan worden gesteld door de gemeente i.v.m. een bepaalde doelgroep

Brl 9922   Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL).is de basis voor KOMO® certificering
.
De leden van de sectie Trappen van de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) volgen deze
veranderingen op de voet en stemmen hun productie af op deze veiliger en comfortabeler wijze van traplopen

.